HERVÉ RYSSEN: Miliardy Izraele

Francouzský spisovatel Hervé Ryssen byl 17. senátem pařížského soudu odsouzen ke třem měsícům odnětí svobody nepodmíněně v souvislosti s jeho dosud poslední knihou Les Milliards d´ Israel (Miliardy Izraele). Původním důvodem ke stíhání byl především obal knihy, který se podle názoru obžaloby uchyloval k těm nejhrubším antisemitským karikaturám 30. let minulého století.

Nepodmíněný trest je u 17.senátu poměrně málo obvyklý, neboť tento se převážně zabývá mediální agendou. Podle vyjádření Olivie Chafir, právničky, která se připojila ke spolupráci s organizací OJE ( European Jewish organization) a svými argumenty přesvědčila soud k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, protože již dříve uložené pokuty, peněžité tresty, či podmíněné tresty nesplnily svůj „účel“. Současně prokuratura shledala skutkovou podstatu, za kterou byl Hervé Ryssen stíhán v souvislosti s obalem knihy, také v samotném textu a obsahu knihy. Důvodem stíhání byla tedy skutková podstata „hanobení a podněcování k rasové nenávisti a násilí“.

Francouzský spisovatel Hervé Ryssen se narodil v roce 1967. Patří k aktivistům tzv. Nové pravice, ovšem na rozdíl od dalších představitelů Nové pravice, ke kterým patří např. Alain de Benoist či Julian Evola, odmítá jejich antikřesťanství a pohanství. Svoje studia historie zakončil diplomovou prací věnovanou občanské válce ve Španělsku (La guerre d´ Espagne etudiée a travers les hebdomadaires „Sept“ et l´ illustration). Toto téma by také mohlo odpovídat jeho dřívější silné levicové orientaci v mládí, kdy během studií tíhnul k protokomunistické levici. Ovšem v roce 1990 vstoupil do Front National (v té době byl předsedou Národní Fronty ještě Jean Mari Le Pen), odkud později odešel a založil vlastní platformu.

Hervé Ryssen začal svoji profesní karieru jako učitel dějepisu. Toto povolání vykonával po dobu pěti let, než byl na nátlak školního inspektora „odejit“ v důsledku stížností rodiče jednoho z žáků. Od té doby Hervé Ryssen sám sebe nazývá jako nezaměstnaným profesorem.

Život spisovatele je poznamenán nekončícími tahanicemi se soudy a s úřady, v důsledku rázného uplatňování agendy tzv. politické korektnosti, jakož i striktní dodržování ustanovení trestního zákona o „hanobení, podněcování atd..“ ze strany francouzského státu.

Do významnějšího konfliktu se dostal ve sporu s Otcem Bergérem, „progresivním knězem“ v bazilice St.Denis v Paříži, který podporoval okupaci baziliky nelegálními přistěhovalci. Hervé Ryssen byl podmínečně odsouzen na čtyři měsíce trestu odnětí svobody. Ovšem k závažnosti střetu s progresivním „Otcem Bergerem“ je třeba vysvětlit, že Bazilika St.Denis je pro původní Francouze posvátným místem, neboť jsou zde uloženy ostatky většiny francouzských králů a to včetně hrdiny Karla Martella, který v osmém století uhájil evropskou Francii před nájezdy muslimů. Otec Berger je tedy jakousi francouzskou havloidní mutací českého „progresivního“ kněze Tomáše Halíka. Okolí baziliky dnes vypadá neutěšeně, neboť se nachází na hranici muslimského ghetta. Zpochybňování historických kořenů evropských národů je nám dobře známou metodou rozvratu křesťanské kultury, kterou elegantně ovládal např. Václav Havel, jakožto zednář a současně nepostradatelný pomocník globálního Lucifera…. Během zednářsko – osvícenského teroru na konci 18.století, který se eufemisticky nazývá jako „Velká francouzská revoluce“, došlo ze strany jakobínů k exhumaci hrobů v bazilice a následnému pohřbení francouzských králů do společného hrobu, což vydrželo až do restaurace Bourbounů, kteří masové hroby otevřeli a ostatky králů uložili zpět do baziliky. Pro francouzské vlastence má bazilika opravdu velký význam, což mohlo způsobit, že se Hervé Ryssen nechal vyprovokovat ke krokům, které překročily míru běžného občanského aktivismu.

V roce 2007 na svém blogu připsal sžíravého ducha judaismu předsedovy francouzské Ligy lidských práv ( Ligue des droits d´homme), panu Machielu Tubianovi. Za tuto kritiku byl odsouzen k pokutě 7.000 euro, což později potvrdil odvolací soud v roce 2010. Za publikaci článku v časopise Rivarol, kde uvedl, že židé měli zvláštní sklony k incestu, byl v únoru 2012 odsouzen k pokutě 5.000 euro. V říjnu téhož roku byl odsouzen k pokutě 6.000 euro kvůli „homofobním“ urážkám pařížského starosty Bertranda Delanoe, a též k podmínečnému trestu odnětí svobody v délce patnácti dnů kvůli rozhovoru v časopise Rivarol. V lednu 2011 k pokutě ve výši 1.000 euro kvůli článku ve stejnojmenné časopisu z března 2011.

První publikaci s názvem „Les Espérances planetariennes“ vydal v roce 2005, po ní následovala publikace „Psychoanalyze du judaisme“ ( Psychopatologie judasimu – výňatek z této knihy uveřejníme na NSJ ), kde se opět zamýšlí nad problematikou judaismu a vztahu k ostatním kulturám.

Hervé Ryssen chápe judaismus jako politický projekt, přičemž rozhodujícím momentem je nastolení věčného míru, který by vyhovoval židům, což znamená – podle Herve Ryssena – likvidaci států, hranic jakož i národní identity. Existence národů je považována za hlavní spouštěč válek, a proto musí být národní vlády nahrazeny jednou světovou vládou. Myšlenka oslabení národního státu se tedy podle Herve Ryssena promítá v dílech marxistů (z nichž většina byla židovského původu), tak i židovsko liberálních myslitelů, ke kterým patří např. Karl Popper nebo i francouzsko židovský filozof Jacques Derrida. Tradiční národní stát by měl být podle tohoto konceptu oslabován pomocí kulturních konfliktů. Multikulturní společnost je proto základním cílem, kde by měla být oslabena původní evropská bělošská populace. Herve Ryssen dochází dále k pozoruhodné úvaze, kde nadhozuje tezi, že komunisté a levičáci ze 70.let minulého století neměli problém přejít k ideologii neokonzervatismu, neboť v tom spatřovali jinou formu strategie pro dosažení nadvlády rasově čistých židů nad rasově smíchanou společností. Autor se nevyhnul ani tématu bolševické revoluce v Rusku. Konstatováním faktu, že většina „revolucionářů“ byli osoby židovského původu, neodhalil žádnou novou skutečnost. Autor však cituje znechucení politického vězně Gulagu a slavného ruského spisovatele Alexandra Solženicyna, autora knihy „200 let pospolu“, z faktu, že židé odmítají přiznat svoji etnickou odpovědnost za masakry křesťanů, přičemž někteří z moderních liberálních židů se vydávají za oběti „sovětského antisemitismu“, když šlo přitom o represivní systém, který oni pomohli vytvořit.

Zvláštní pozornost je v publikaci věnovaná také problematice tzv. sexuální revoluce, což byla jakási syntéza freudismu a marxismu. Cílem bylo rozbít rodinu a tzv. osvobodit pohlaví. Tyto neomarxistické teorie se staly východiskem studentských nepokojů v Paříži v roce 1968. Nakonec i dnešní průvody “ hrdosti“ a oslava homosexuality má kořeny ve freudovském konceptu bisexuality. Bílý muž je tedy systematicky demoralizován, a to především uměleckou frontou. V závěru knihy autor dochází k formulování teze, že židovský „mír“, který by měl být nastolen na celém světě, je vlastně permanentním bojem proti ostatním národům, který by mohl skončit i genocidou.

V roce 2006 vydal publikaci „Fanatisme Juif: Egalité – droit de l´homme- Tolerance“, v roce 2008 následovala publikace s názvem „La Mafia juive: Les grands predateurs international“ (Židovská Mafie: Velcí mezinárodní predátoři), dále v roce 2009 „Le Miroire du judaisme: L ´ inversion accusatoire“, v roce 2010 „L´ Histoire de l´ antisemitisme : vue par un goy et remise“, dále „Le Racisme antiblanc“, v roce 2012 „Comprendre judaisme,Compredre l ´antisemitisme“, v roce 2013 „La Guerre eschatologie“, a jako poslední v roce 2013 vydal titul s názvem „Les Milliards d ´Israel“ (Miliardy Izraele), která přivodila autorovi trestní stíhání a nakonec i nepodmíněné odsouzení.

Pro NSJ připravil Dr. Karel Novák

http://www.narodnisjednoceni.cz/20150609.htm

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: